od 1950  
EWA
pl en  

Witamy w naszym sklepie internetowym!

Udział w misji gospodarczej do Moskwy połączonej z udziałem w targach WorldFood Moscow 2012

Dodano: 04.09.2012r.

 

PPH „EWA” S.A. brała udział w Misji gospodarczej do Rosji (Moskwa), organizowanej przez Województwo Wielkopolskie w dniach 16-20 września 2012r., połączonej z udziałem w XXI Międzynarodowej Wystawie „WOLRD FOOD – 2012” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

 

 

Więcej informacji na temat misji gospodarczych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu:
  

http://www.umww.pl/biznes/aktualnosci.html