od 1950  
EWA
pl en  

Witamy w naszym sklepie internetowym!

Wdrożenie Autorskiej Technologii Produkcji Pastylek do Ssania

Dodano: 21.02.2013r.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wdrożenie Autorskiej Technologii Produkcji Pastylek do Ssania NR WNP - POIG.04.03-00-313/11-05

 

Okres realizacji projektu: od dnia 01.07.2011r. do dnia 31.01.2013r.

 

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.03.00-00-313/11-00

   

Całkowita Wartość Projektu: 9.169.494,28 zł netto

 

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 3.400.000,00 zł netto

 

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji na temat realizowanego projektu: 

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Krystyna Kostencka (62) 725 42 21 wew. 312

  

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

 

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

 

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

 

Program Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl/

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/