Jesteśmy świadomi, iż ludzie to klucz do sukcesu każdej firmy. Obecnie zatrudniamy ponad 200 pracowników o różnych specjalizacjach. Staramy się, by praca zatrudnionych u nas osób, była dla nich źródłem satysfakcji i zawodowego spełnienia. W tym celu zapewniamy dostęp do niezbędnych narzędzi pracy pozwalających na efektywne wykonywanie obowiązków, przyjazną atmosferę, pracę pełną wyzwań oraz dodatkowy pakiet usług medycznych.

umowa o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia

własne, ambitne projekty

profesjonalne szkolenia

pakiet usług medycznych

międzynarodowe środowisko pracy

stabilny pracodawca

AKTUALNIE REKRUTUJEMY NA STANOWISKO:

EWA Krotoszyn S.A.

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, specjalizująca się w produkcji

wyrobów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów cukierniczych

poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WALIDACJI W DZIALE JAKOŚCI

Miejsce pracy: Krotoszyn

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad utrzymaniem ważności statusu kwalifikacji urządzeń oraz systemów skomputeryzowanych,

 • planowanie i realizacja testów kwalifikacyjnych i walidacyjnych (FAT, SAT, DQ, IQ, OQ, PQ) zgodnie z obowiązującymi aktualnymi regulacjami prawnymi,

 • ocenianie i opiniowanie dokumentacji dostarczanej przez podmioty zewnętrzne (np.: dostawcy urządzeń, systemów, materiałów produkcyjnych, firmy konsultingowe),

 • przygotowanie i zarządzanie dokumentacją walidacyjną i kwalifikacyjną (URS, analizy, plany, harmonogramy, protokoły, procedury testowe, raporty, itp.),

 • prowadzenie komunikacji z klientami w zakresie kwalifikacji i walidacji systemów skomputeryzowanych,

 • ocena zmian i incydentów w systemach,

 • monitorowanie regulacji prawnych z zakresu GxP (Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, GAMP, inne), w zakresie pełnionych obowiązków,

 • ścisła współpraca z Działem IT.

Wymagania: 

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne,

 • praktyczna znajomość zagadnień dotyczących budowy systemów IT oraz metodologii testowania,

 • umiejętność interpretowania i wdrażania przepisów prawa do organizacji firmy,

 • znajomość języka angielskiego (minimum B1),

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,

 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • szeroką przestrzeń do rozwoju,

 • niezbędne narzędzia pracy.

Mile widziane: 

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość systemu zarządzania jakością GMP (Aneks 11 i 15).

  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje proszę składać na adres e-mail: kadry@ewa-sa.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Klauzula informacyjna

EWA Krotoszyn S.A.

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, specjalizująca się w produkcji

wyrobów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów cukierniczych

poszukuje kandydata na stanowisko:

KIEROWNIK/CZKA DS. PROJEKTÓW HANDLOWYCH I REALIZACJI Z KLIENTAMI

Miejsce pracy: Krotoszyn

Zakres obowiązków:

 • sprzedaż dla klientów kontraktowych: produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety,

 • pozyskiwanie nowych klientów i zawieranie umów handlowych z klientem,

 • przygotowanie wycen i prowadzenie negocjacji handlowych w zakresie produktów nowych i bieżących,

 • budowanie długotrwałych relacji i podtrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami firmy,

 • prowadzenie projektów rozwojowych lekowych, wyrobów medycznych, suplementów oraz inicjalizacja nowych projektów w oparciu o pozyskane informacje rynkowe,

 • badanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz inspirowanie działań na podstawie analizy rynku,

 • zapewnienie ustalonych parametrów usług w zakresie: jakości, efektywności, rentowności usług.

Wymagania: 

 • znajomość branży farmaceutycznej,

 • doświadczenie w sprzedaży i pracy z klientem biznesowym,

 • znajomość technologii oraz procesów produkcji leków oraz suplementów diety, a zwłaszcza znajomość ekstraktów wyciągów roślinnych oraz syntetycznych API,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1,

 • umiejętność skutecznego negocjowania,

 • umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych,

 • orientacja na klienta i na cel,

 • elastyczne podejście do zmian,

 • pozytywne nastawienie do ludzi i zadań,

 • znajomość pakietu MS Office,

 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • długofalową współpracę w firmie,

 • szeroką przestrzeń do rozwoju,

 • wpływ i odpowiedzialność za wielomilionowe projekty,

 • niezbędne narzędzia pracy, byś odczuwał/a komfort w codziennym funkcjonowaniu,

 • dużą samodzielność w działaniu,

 • możliwość skorzystania z benefitów pozapłacowych.

Mile widziane: 

 • doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu projektów lekowych.

  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje proszę składać korzystając z poniższej strony: Składam Aplikację

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „EWA” S.A., z siedzibą w Krotoszynie, adres:   ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub mailowo na adres e-mail: rodo@ewa-sa.pl  Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. W procesie rekrutacji, administrator będzie przetwarzać dane osobowe kandydatów. Kandydatem jest osoba:
  a) aplikująca na wolne stanowisko pracy w celu zawarcia umowy o pracę uregulowanej przepisami Kodeksu pracy,
  b) osoba dążąca do zawarcia z administratorem umowy cywilno-prawnej – w szczególności umowy zlecenia, umowy współpracy (b2b) – uregulowanej przepisami Kodeksu cywilnego,
  c) osoba ubiegająca się o przyjęcie na praktyki absolwenckie/studenckie lub staż.
 3. Dane osobowe kandydatów pozyskiwane są z następujących źródeł:
  a) bezpośrednio od osoby składającej aplikację,
  b) w przypadku współpracy z agencjami zatrudnienia – od tych agencji,
  c) z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, GlodenLine, czy platform rekrutacyjnych – w takim przypadku przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe zamieszczone przez Panią/Pana na tych portalach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji w celu zawarcia i realizacji umowy,
  b) zebrania od kandydatów opinii dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji,
  c) wzięcia kandydata pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w przypadku wyrażenia zgody,
  d) skierowania na badania medycyny pracy – w przypadku pomyślnego przejścia procesu rekrutacji i przyjęcia przez kandydata oferty zatrudnienia administrator zwróci się o podanie danych niezbędnych do wystawienia skierowania na badania medycyny pracy,
  e) w przypadku osób, które mają być zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonywać inną działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi – administrator, przed zatrudnieniem/zawarciem umowy zwróci się o podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit c. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b) w przypadku dążenia do zawarcia umowy o współpracę/zlecenia (umowy cywilno-prawnej) dane przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit b RODO,
  c) w przypadku ubiegania się o praktyki absolwenckie/studenckie lub staż dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  d) w przypadku zamieszczenia, w szczególności, w dokumentach aplikacyjnych, danych osobowych ponad wymagany przez przepisy Kodeksu Pracy (w odniesieniu do umów o pracę) lub ponad zakres żądany przez administratora wynikający z umowy (w szczególności wizerunku) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda ta jest dobrowolna, a jej niewyrażenie (poprzez niezamieszczenie dodatkowych danych w treści dokumentów aplikacyjnych) nie będzie mieć negatywnego wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji,
  e) W przypadku udostępnienia w procesie rekrutacji danych osobowych dotyczących zdrowia (przykładowo orzeczenia o niepełnosprawności) dane te przetwarzane są na podstawie zgody kandydata – art. 9 ust. 2 lit a RODO. Zgoda ta jest dobrowolna, a jej niewyrażenie (poprzez niezamieszczenie dodatkowych danych w treści dokumentów aplikacyjnych) nie będzie mieć negatywnego wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji,
  f) w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (ponad wymagany zakres – w szczególności będzie to Pani/Pana wizerunek) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda,
  g) w celu zebrania od kandydatów oceny przebiegu procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji,
  h) w celu wystawienia skierowania na badania medycyny pracy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO – a więc na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu pracy,
  i) w celu dokonania weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO – a więc na podstawie przepisów prawa – ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy. W przypadku, gdy została wyrażona zgodna na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydata.
 7. Odbiorcami danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi oraz dostarczające rozwiązania IT lub inne spółki z Grupy Neuca. W takim przypadku jednak, podmioty te przetwarzają dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora – zgodnie z art. 15 – 20 RODO.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest zgoda, kandydat ma prawo wycofania zgody w każdym momencie poprzez kontakt z administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest uzasadniony interes administratora, kandydat ma prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z uwagi na swoją szczególną sytuację (art. 21 RODO).
 11. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Podanie danych osobowych (oprócz danych przetwarzanych na podstawie zgody) jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 13. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.\
 14. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

EWA Krotoszyn S.A.

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, specjalizująca się w produkcji

wyrobów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów cukierniczych

poszukuje kandydata na stanowisko:

    OBSŁUGA KLIENTA

Region: Krotoszyn

Zakres obowiązków:

 • kontakt z klientem, wymiana informacji i danych,

 • pozyskiwanie nowych klientów, nowych rynków zbytu,

 • prowadzenie projektów handlowych głównie w j. angielskim,

 • oczekiwana duża samodzielność i komunikatywność w zakresie pozyskiwania klientów, sporządzania ofert handlowych, monitorowaniu klientów, prowadzenia projektów, doboru narzędzi służących rozwojowi eksportu, oferty eksportowej.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe lub średnie,

 • mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • znajomość języka ANGIELSKIEGO w mowie i piśmie,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B oraz gotowość do podróży służbowych.

Oferujemy: 

 • pełną wyzwań pracę w firmie z tradycją i o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • niezbędne narzędzia pracy,

 • możliwość rozwoju w zarządzaniu projektami,

 • dodatkowy pakiet medyczny.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje proszę składać na adres e-mail: kadry@ewa-sa.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.